news

Технически спецификации

Параметри на качеството на предоставените услуги от " Алфа Нетуъркс " ЕООД ,съгл. чл.39 На Общите изисквания при осъществяване обществени електронни съобщения

технически спецификации