алфа нет покритие

* Достъпът до интернет се осъществява посредством оптична, ЛАН или безжична връзка в зависимост от местоположението на клиента