Интернет скорост – max. Download
010Mbps
Интернет скорост – max. Upload
5Mbps
Интернет скорост – max. Download
20Mbps
Интернет скорост – max. Upload
10Mbps
Интернет скорост – max. Download
35Mbps
Интернет скорост – max. Upload
15Mbps

Възползвайте се от нашите услуги: +359 879 366 768