Интернет скорост – max. Download
40Mbps
Интернет скорост – max. Upload
15Mbps

Alpha НЕТ 40


Какво предлага Alpha НЕТ 40 ?

  • Международна и вътрешна скорост - 40 Mbit/s;
  • Без ограничения на трафика;
  • Срок на договора - 12 месеца;
  • Възможност за безсрочен договор (+ 5.00лв/Месец);

* Тази услуга е достъпна на територията на с. Илия Блъсково, Благово, Радко Димитриво, Мараш !


Още скорости за Илия Блъсково, Благово, Радко Димитриво, Мараш