Интернет скорост – max. Download
20Mbps
Интернет скорост – max. Upload
5Mbps

Alpha НЕТ 20


Какво предлага Alpha НЕТ 20 ?

  • Международна и вътрешна скорост - 20 Mbit/s;
  • Без ограничения на трафика;
  • Срок на договора - 12 месеца;
  • Възможност за безсрочен договор (+ 5.00лв/Месец);

* Тази услуга е достъпна на територията на с. Дибич!


Още скорости за Дибич

Интернет скорост – max. Download
30Mbps
Интернет скорост – max. Upload
10Mbps

Интернет скорост – max. Download
40Mbps
Интернет скорост – max. Upload
15Mbps

Интернет скорост – max. Download
50Mbps
Интернет скорост – max. Upload
20Mbps