НОВО

Услуги достъпни на територията на с. Радко Димитриево


Интернет скорост – max. Download
30Mpbs
Интернет скорост – max. Upload
10Mpbs
Интернет скорост – max. Download
40Mpbs
Интернет скорост – max. Upload
15Mpbs
Интернет скорост – max. Download
50Mpbs
Интернет скорост – max. Upload
20Mpbs
Интернет скорост – max. Download
60Mpbs
Интернет скорост – max. Upload
25Mpbs


  • Достъпът до интернет се осъществява посредством оптична, ЛАН или безжична връзка в зависимост от местоположението на клиента.
  • В зависимост от връзката и местоположението на клиента, скоростите може да се различават от горе посочените. За точна информация изберете вашето населено място от менюто покритие >> !
  • Посочените скорости са реално достижими, но негарантирани на 100%.
  • АлфаНЕТ предупреждава, че болшинството WiFi рутери по-нисък клас влошават качеството на Вашия интернет, което е най-осезаемо при гледане на телевизия през Интернет.
  • Няма ограничения за броя включени компютри, но за постигане на оптимални резултати не се препоръчва включването на повече от 2 до 3. За по-голям брой изберете БИЗНЕС пакет.
  • АлфаНЕТ си запазва правото за промяна в ценовата листа.

Възползвайте се от нашите услуги: +359 879 366 768